Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

apr. 2

Aprillis toimub haiglas patsientide rahulolu-uuring

Läänemaa Haiglas on taas toimumas patsientide rahulolu uuring. Sel aastal palume tagasisidet ambulatoorsetel vastuvõttudel käivatelt patsientidelt ning erakorralise meditsiini osakonas (EMO) viibinud patsientidelt. Uuring viiakse läbi nelja nädala jooksul: 02.04.2018–30.04.2018. Küsitluses palume osaleda kõikidel neil ambulatoorsetel visiitidel käinud patsientidelt, kes aprillikuu jooksul meie haiglat külastavad. Küsitlusele vastamine on vabatahtlik ja anonüümne. Uuringu ankeete on võimalik […]

apr. 19

Haiglas avati renoveeritud EMO osakond

Teisipäeval, 11. aprillil, toimus Läänemaa Haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) renoveeritud ruumide pidulik avamine. Erakorralise meditsiini osakonna ruumid on peale renoveerimist patsiendisõbralikumad. Ootealal on videovalve, mis annab patsientidele kindluse, et tema tulekut on märgatud. Investeeringu tulemusel paraneb oluliselt ka osakonna töö funktsionaalsus. Osakond on ruumikam, tänapäevasem, mis tähendab patsientidele kiiremat, mugavamat ja paremat abi.

apr. 6

Stationaarsel ravil viibivate patsientide rahulolu-uuring

Läänemaa Haiglas toimub 01.-30. aprillini taas patsientide rahulolu-uuring, mis sel korral viiakse läbi statsionaarsetes raviosakondades. Rahulolu-uuringu eesmärgiks on välja selgitada rahulolu raviteenustega Läänemaa haiglas. Küsitlus on anonüümne, st nimelisi arvamusi välja ei tooda ja andmeid kasutatakse vaid üldistatult. Ankeedile vastamine on vabatahtlik. Postituskastid on aktiivravi ja õendusabi osakonnas. Tulemusi võrreldakse kõigi uuringus osalenud üldhaiglate lõikes. Patsientidel […]

veebr. 13

SA Läänemaa Haiglas alustas vastuvõtte kliiniline psühholoog

Alates 02. veebruarist 2017 alustas vastuvõtte SA Läänemaa Haiglas kliiniline psühholoog Moonika Bukotkin. Kliiniline psühholoog on spetsialist, kes tegeleb psühholoogiliste probleemide, psüühika- ja käitumishäirete ning tervist ohustava käitumise hindamise, ravimise ja ärahoidmisega. Kliinilised psühholoogid ei ole arstid, neil on akadeemiline kõrgharidus psühholoogias ning neile on vastavalt kutse taotlemise protseduurile antud kliinilise psühholoogi kutsetunnistus. Kliinilise psühholoogi […]