Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Polikliiniku registratuur: registratuur[at]salmh.ee

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

Aktiivravi osakond

SA Läänemaa Haigla aktiivravi osakond asub haigla kolmandal korrusel. Osakonna 20 palatis on kokku 46 voodikohta. Osakonnas ravitakse:

 • SISEHAIGUSI. Ravitakse mitmeid sisehaiguste valdkonda kuuluvaid haigus- nähtusi, nagu südame-ja veresoonkonna haigused, kopsuhaigused, kasvajad, seedetraktihaigused, kuseteede haigused, suhkrutõbi jpt haigused.
 • KIRURGILISI haigusi. Ravitakse ja opereeritakse üldkirurgiliste, uroloogiliste, nina-kõrva-kurgu- haigustega, veresoonte haigustega, traumade jne. patsiente.
 • NEUROLOOGILISI haigusi.
 • LASTEHAIGUSI. Lastehaiguste puhul on uuringutel ja ravil ägedate ja krooniliste haigustega lapsed vanuses 0 – 14 aastat. Kuni 10-aastaste lastega võib haiglas viibida ka lapsevanem või hooldaja.
 • GÜNEKOLOOGILISI haigusi.
 • PSÜHHIAATRILISI haigusi. Ravitakse täiskasvanute akuutseid ja subakuutseid psüühika- ja käitumishäireid, alkoholist ja teistest psühhoaktiivsetest ainetest tingitud võõrutusseisundeid ja psühhootilisi häireid (kui ei ole tegemist tahtevastase vältimatu psühhiaatrilise raviga).

Lisaks uuritakse ja ravitakse patsiente, kellel on probleeme korraga mitme haigusega või kelle haigusnähud on ebaselged. Osutame ka päevakirurgia teenust, s.t väiksemate operatsioonide järgselt saab patsient samal päeval koju.

Plaanilisele haiglaravile tulles on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri. Haiglaravile tuleku kuupäeva ja kellaaja teatab Teile raviarst. Erakorraliselt suunatakse Teid haiglaravile erakorralise meditsiini osakonna kaudu.

SA Läänemaa Haiglas on kehtestatud voodipäevatasu suuruseks 2.50 €. Voodipäevatasu võetakse haiglaravil viibivatelt isikutelt iga haiglas oldud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi kohta, seega kokku mitte enam kui 25 €. Haiglasse tuleku ja lahkumise päev loetakse üheks kalendripäevaks. Voodipäevatasu arve esitatakse patsiendile tema viimasel ravipäeval. Patsiendi lahkumisel haiglast informeerib raviarst või osakonna vastutav õde patsienti või patsiendi esindajat maksmisele kuuluvate voodipäevade arvust ja annab patsiendile või patsiendi esindajale voodipäevade arvestuse maksekviitungi. Arveldamine toimub kas sularahas või kaardimaksena.

Aktiivravi osakonna valveõepost

Üksuse kontakt- ja üldandmed

+372 472 5898
+372 472 5895
+372 5300 4162
+372 472 5890

E-R: 08.00-16.00
(EMO vastuvõtu kabinetis)

+372 5300 4162

E-R: 14-20; L-P: 10-20

E-R: 08.30-16.30
Lõuna: 13.00-13.30
2.50 €
Eda Aavik
+372 5300 4162 (E-R 08-16)

Haiglasse tulles võtke kaasa:

 • isikukoodiga dokument;
 • perearsti või eriarsti saatekiri;
 • uuringute ja analüüside tulemused, kui need on Teie käes;
 • ravimid, mida igapäevaselt kasutate;
 • sisejalatsid;
 • isiklikud hügieenitarbed;
 • soovi korral isiklikud riided.

Voodipäevatasu ei võeta:

 • intensiivravipalatis oldud aja eest;
 • raseduse ja sünnitusega seotud arstiabi eest;
 • alaealise statsionaarse eriarstiabi korral;
RiidedHaigla hügieeni huvides kannab patsient ravi ajal haigla poolt antud riideid. Juhul, kui olete väga suuremõõduline, palume kaasa võtta isiklikud puhtad riided. Patsientide riideid hoitakse patsientide garderoobis. Teile antakse kviitung, mille alusel haiglast lahkudes saate vastuvõtuosakonnast oma riided kätte. Haiglasse tuleku päeval pakume Teile õhtusöögi! Soovi korral on võimalus külastada haigla teisel korrusel olevat kohvikut.
VäärtesemedHaiglasse kaasa võetud dokumendid, raha ja muud väärt- esemed võib anda hoiule osakonna šeifi. Hoiule andmata väärtesemete eest osakonna personal ei vastuta. Sigarette ja tuletikke ärge haiglasse kaasa võtke. Haigla ruumides on suitsetamine keelatud. Täpsemad infot haigla kodukorra kohta leiab allpool toodud haigla kodukorras ja patsiendi meelespeas.

Haigla kodukord ja patsiendi meelespea

Patsientide külastusjad on tööpäevadel 14.00-20.00 ja puhkepäevadel 10.00-20.00. Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi ja kasutada vahetusjalatseid. Keelatud on patsientide külastamine alko- ja narkojoobes. Haiglas on rangelt keelatud tarvitada alkoholi ja narkootikume. Haiglas on võimalik kasutada arvutit, osades palatites levib WiFi. Haiglast lahkudes võtke kaasa ainult Teile kuuluvad isiklikud asjad! Küsige vajadusel alati abi ja informatsiooni. Kui Teil tekib küsimusi või probleeme enne haiglasse tulekut, helistage palun oma raviarstile.

Haiglasse tulles võtke kaasa

 • Saatekiri ja uuringute tulemused, kui need on antud Teie kätte.
 • Isikut tõendav dokument.
 • Võimalusel isiklikud toasussid, et vältida seenhaiguste levikut. Isiklikud hügieenitarbed (seep, hambahari, hambapasta, kamm, habemeajamisvahendid, vajadusel ka hügieenisidemed või mähkmed). Soovi korral võib kaasas olla ka mõni isiklik riideese (sokid vms).
 • Poolelioleva ravikuuri ravimid või üleskirjutatuna ravimite nimetused ja annused.

Voodipäevatasu

Täisealistele (alates 18.eluaastast) patsientidele ja üle 3-aasta vanuse alaealise patsiendi hooldajatele on iga haigusjuhu puhul voodipäevatasu 2.50 € iga haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva.

Patsiendi meelespea

 • Soovituslik patsientide külastusaeg kell 14.00-20.00; puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 10.00-20.00; intensiivravi osakonnas iga päev 17:30-18:30; muudel aegadel raviarsti või valveõe loal. Külastamine toimub ilma välisriieteta ja puhaste jalatsitega. Välisriided palume jätta esimesele korrusele garderoobi.
 • Öörahu algab kell 22.00.
 • Enamik protseduure, uuringuid ja konsultatsioone toimub enne lõunat. Palun viibige sel ajal osakonnas või palatis.
 • Osakonna koristamise algab hommikul 08.00.
 • Esimesel haiglapäeval algab toitlustamine õhtusöögiga kell 17.30.
 • Söögiajad:
  • 08.00 – hommikusöök
  • 12.00 – lõuna
  • 16.45 – õhtusöök
 • Kui Teile on hommikuks määratud vereanalüüs või uuring, palun kontrollige enne söömist kas see on lubatud või tuleks oodata kuni analüüs või uuring on tehtud.
 • Haiglas viibides palun järgige isikliku hügieeni reegleid, hoidke korras oma palat, voodiümbrus ja kapp.
 • Pesu kuivatamine palatites ei ole lubatud.
 • Kergesti riknevaid toiduaineid hoida osakonna külmkapis suletavas pakendis, millele on märgitud Teie nimi, palati number ja toiduainete külmikusse asetamise kuupäev. Palatis  toiduaineid hoida ei tohi. Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toitu.
 • Suhtuge lugupidavalt personali ja oma palatikaaslastesse.
 • Osakonnast lahkudes palun informeerige õde.
 • Kasutage haigla vara säästlikult ja heaperemehelikult. Enne koju minekut jätke kõik haiglast saadud esemed (pesu, kraadiklaas vms) palatisse või andke personali kätte.
 • Haiglasse kaasa võetud väärisesemete ja raha eest vastutab patsient ise.
 • Suhtuge lugupidavalt personali ja oma palatikaaslastesse.
 • Keelatud on suitsetamine (va selleks ettenähtud kohtades) ja alkoholi tarbimine haigla ruumides ning territooriumil.
 • Haigla teise korruse fuajees asub müügipunkt E-R 8.00–16.00.
 • Osakonnas olevas puhkeruumis on võimalik vaadata televiisorit (peale lõunat) ja võtta vastu oma külalisi (soovitavalt peale lõunat kuni kella 20.00).
 • Probleemide ja muredega võite alati pöörduda osakonna personali poole.