Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

Teenused

Tasulised teenused

Haigete transport

 • Sõiduautoga Haapsalu linna piires (k.a. Uuemõisa alevik ja Paralepa alevik) 10,00 €/km (hinnale lisandub 20% käibemaks).
 • Sõiduautoga väljaspool linna piire sihtkohta ja tagasi kuni 100km (v.a. Uuemõisa alevik ja Paralepa alevik) 0,90 €/km (hinnale lisandub 20% käibemaks).
 • Transport sõiduautoga väljaspool Haapsalu linna piire üle 100 km 0,60 €/km (hinnale lisandub 20% käibemaks).
 • Transport raamiautoga Haapsalu linna piires (k.a. Uuemõisa alevik ja Paralepa alevik) 12,00 €.
 • Transport raamiautoga väljaspool Haapsalu linna piire (v.a. Uuemõisa alevik ja Paralepa alevik) kuni 100 km ühe kilomeetri hind 1,00 €.
 • Transport raamiautoga väljaspool Haapsalu linna piire üle 100 km ühe kilomeetri hind 0,70 €.
 • Ambulatoorse patsienti transport sõiduautoga Tallinnasse planeeritud sõiduga (autos vaba koha olemasolul) üks suund 9,00 € + 20%.
 • Patsiendi kandeabiks täiendava töötaja kaasamine 12,00 €.
 • Seisutund sõiduautol iga 15 minuti kohta 1,60 € + 20%.
 • Hooldushaige transpordil raamiautoga saartele sõltuvalt praamihinnast, saatja olemasolust ja muudest tingimusest. Hind kokkuleppel.

Haigete transpordi tellimusi saab esitada E-R kella 08.00-16.00 telefonilt 50 78 160. Transporti teostatakse vastavalt haigla võimalustele. Haigete transpordi kord ja hinnakiri kehtib alates 03. veebruarist 2016.

Tasulise transporditeenuse pilt - ratastool

Tasuta teenused

Suitsetamisest loobumise nõustamine

SA Läänemaa Haiglas osutatakse tasuta suitsetamisest loobumise nõustamist nii täiskasvanutele, noortele kui ka lastele. Kui soovid suitsetamisest loobuda, kuid vajad täiendavat juhendamist, motiveerimist ja/või nikotiinasendusravi (vajadusel kirjutatakse välja ka retseptiravimeid), siis on võimalik ennast registreerida nõustamisele järgmiste nõustajate juurde:

 • õde Naima Brjantsev – telefonil 5918 5288,
 • arst Anneli Kanarik – telefonil 472 5830,
 • arst Kai Tennisberg – telefonil 528 0560.

Suitsetamisest loobumisega seotud küsimused ja vastused (klikka avamiseks)

Mis on suitsetamisest loobumine?

Suitsetamine on õpitud tava ja suitsetamisest loobumist tuleb samuti õppida ja teadlikult ette valmistada, kasutades professionaalse nõustamisteenuse abi, sest vaid üksikjuhtudel õnnestub suitsetajatel päevapealt ja alatiseks tubaka tarvitamisest loobuda.

Milles seisneb suitsetamisest loobumise meditsiiniline nõustamine?

See on tervishoiuteenus, mida pakutakse patsiendile tervishoiusüsteemi erinevatel tasanditel tõendus- põhise metoodika alusel vastava ettevalmistuse saanud tervishoiutöötaja poolt. Teenus sisaldab tuba- ka tarvitaja sõltuvustaseme määramist, tema loobumismotivatsiooni tõstmist, loobumissoovituste ja nõuannete jagamist, patsiendi loobumis- ja raviplaani koostamist ning sõltuvuse medikamentoosset ravi. Nimetatud teenuse pakkumine on suitsetajatele tasuta.

Kes on suitsetamisest loobumise nõustaja?

Suitsetamisest loobumise nõustaja on tervishoiutöötaja (üldjuhul arst, õde ja ämmaemand või füsio- terapeut/ kliiniline psühholoog), kes on eelnevalt läbinud 16- tunnilise suitsetamisest loobumise nõus- tamise täiendkoolituse. Kui nõustajaks on õde, ämmaemand, kliiniline psühholoog, füsioterapeut või teised tervishoiutöötaja riikliku registri registreerimistõendit omavad isikud, peavad nad pakkuma teenust koostöös arstiga.

Kuidas nõustamist läbi viiakse?

Suitsetamisest loobuda soovija nõustamine toimub reeglina ajalise eelregistreerimisega esmaseks visiidiks. Nõustamine sisaldab vastavalt vajadusele tubaka tarvitamisest loobumise alaseid nõuandeid, individuaalset loobumis- ja raviplaani koostamist, juhiseid suitsetamise taasalustamise vältimiseks ja sõltuvuse medikamentoosset ravi. Esmane nõustamine toimub kabinetis suitsetamisest loobuja moti- vatsiooni kinnistamiseks ja tubaka tarvitamisest loobumise tähtaja määramiseks ning kokkuleppel loobumis- ja raviplaani koostamiseks. Kokku lepitakse ka korduvkülastuste ajad, mille käigus toimu- vad vestlused vahepeal toimunust ja vajadusel ka ravinõustamise korrigeerimine.

Lisanfot leiab Terviseinfo kodulehelt.

Infomaterjal Tubakatoodetes kasutatavad lisandid on kokku pandud PITOC-projekti raames ning see annab ülevaate nendest lisanditest, mis on oma omaduste ja kasutatava koguse tõttu tervisele kõige ohtlikumad.

SA Läänemaa Haigla suitsetamisest loobumise nõustamisteenust rahastatakse riiklikult “Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” raames..

Perioodil 1.jaanuar 2012 – 30.november 2013 programmi kaudu eraldatav struktuuritoetuse kogumaksumus on kuni 4424,20 €.

Jämesoolevähi sõeluuringud

Jämesoolevähi sõeluuring on efektiivne. See võimaldab avastada jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisundis, kui inimesel on väikese või suure riskiga polüübid.

Jämesoolevähki haigestumise ja suremuse vähendamiseks on mitmes riigis kasutusel rahvastikupõhised sõeluuringuprogrammid. Enamikus riikides on sõeluuringu meetodina kasutatud peitveretesti – selle uuringu abil saab avastada roojas leiduvat verd. Koloskoopia ehk jämesoole uurimine torukujulise videokaameraga varustatud instrumendiga võetakse appi vaid positiivse peitveretesti vastusega inimestel.

Jämesoolevähi sõeluuringus osalevad 60–69-aastased ravikindlustatud mehed ja naised iga kahe aasta tagant. 2020. aastal kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule 1952, 1954, 1956, 1958 ja 1960.aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised.

Jämesoolevähi uuringule saavad minna inimesed ka sõeluuringu väliselt ja selleks ei pea sõeluuringu sihtrühma kuuluma. Kui Sul on tervisemure ja soovid uuringule minna, siis tuleb Sul kõigepealt oma perearsti poole pöörduda, kes vajadusel Sinu tervist kontrollib või suunab Sind lisauuringule.

REGISTREERIMINE: tel 472 5800
LISATEAVE: SA Läänemaa Haigla, Vaba 6, Haapsalu ja Haigekassa kodulehel JÄMESOOLEVÄHI SÕELUURING.

Teenused raviasutustele

Juurdepääs haigla infosüsteemile

Alates 2008. a veebruarist on SA Läänemaa Haiglal hea meel pakkuda kolleegidele teistest raviasutustest võimalust kasutada üle veebi haigla infosüsteemi. Liidestumine haigla infosüsteemiga aitab väliskasutajatel muuta tööd patsiendiga lihtsamaks ja efektiivsemaks. Ligipääs haigla infosüsteemiga võimaldab meditsiini- töötajal:

 • valida patsiendile sobiv vastuvõtuaeg eriarstile,
 • broneerida uuringut,
 • tellida analüüse,
 • vaadata ja vajadusel välja printida patsiendi e-terviselooandmeid (nt ravikokkuvõtteid, uuringu- ja analüüsivastuseid, haiglas viibimisi jms).

Haigla infosüsteemi veebiaadress on https://www.salmh.ee:8443/ester.

Haigla infosüsteemi kasutamiseks tuleb sõlmida haigla ja väliskasutaja vahel vastav leping, kus sätestatakse vajalikud kasutustingimused ja väliskasutajapoolsed kasutajad. Lepingupõhja ja selle lisad saab sobivas formaadis alla laadida siit:

Infosüsteemi kasutamiseks on välja töötatud ka põhjalik ja illustratiivne kasutusjuhend. Kasutusjuhendi saamise soovist tuleks anda teada e-postiaadressil perearst[at]salmh.ee või telefonil +372 522 3781.

Lisainfo

+372 522 3781
+372 502 7837

www.salmh.ee:8443/ester


Haigla infosüsteemi login-vaade

Teenused haigla töötajatele

Juurdepääs e-kirjadele

Tööalastele e-kirjadele pääseb ligi pildile klikates:

Link e-kirjade postkasti

Juurdepääs haigla sisevõrgule

Haigla sisevõrku pääseb pildile klikates:

Link haigla sisevõrku

Ravijuhendid

Ravijuhendite juurde pääseb pildile klikates:

Link ravijunedite juurde