Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Polikliiniku registratuur: registratuur[at]salmh.ee

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

Läänemaa esmatasandi tervisekeskus

Läänemaa esmatasandi tervisekeskuse rajamine

Läänemaa Haigla SA sai Euroopa Regionaalarengu fondi meetmest 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused“ toetust summas 1 015 104,43 eurot, et viia ellu projekt „Läänemaa esmatasandi tervisekeskuse rajamine“.

Projekti “Läänemaa esmatasandi tervisekeskuse rajamine” eesmärk on rajada Läänemaale esmatasandi tervisekeskus, mis pakub Haapsalu linna, Ridala, Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna, Nõva, Noarootsi ja Vormsi valla elanikele kõiki kohustuslikke esmatasandi tervishoiuteenuseid ning nelja teisest ja kaht toetavat teenust (sh. perearsti ja –pereõe teenuseid Haapsalu linna, Ridala ja Lääne-Nigula valdades).

Projektiga koondatakse piirkonna 6 perearsti, kõik esmatasandi kohustuslikud, teisesed ja toetavad tervishoiuteenused ühte ühtsesse Läänemaa ETTKsse,

mille rajamine võimaldab tekkida sünergial erinevate teenuste koos osutamisest, parandades teenuspiirkonna elanike ligipääsu kvaliteetsele ja mitmekesisele esmatasandi tervishoiu teenustele ning suurendades olemasolevate teenuspakkujate vahelist koostööd.

Projekti tulemusena rekonstrueeritakse Läänemaa ETTK jaoks 1 227 m² ruume (netopindala) aadressil Vaba 6, Haapsalu, kuhu koonduvad 6 perearsti, 12 pereõde, 5 koduõde, 2 ämmaemandat ja 3 füsioterapeuti. Teisestest teenustest rekonstrueeritakse ruumid apteegile, sotsiaalsele ja psühholoogilisele nõustajale ning Toetavatest teenustest rekonstrueeritakse ruumid eriarstiabi ja ortopeediliste abivahendite andmiseks (7 töötajat). Lisaks rajatakse parkla.

Projekti kogumaksumuseks on 2 miljonit eurot. Tervisekeskus valmib august 2019.

EU toetusfondide logod