Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Polikliiniku registratuur: registratuur[at]salmh.ee

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

Kliiniline psühholoog

Läänemaa Haigla kliinilise psühholoogi vastuvõtule saab perearsti või Läänemaa Haigla ambulatoorselt vastuvõtva eriarsti saatekirjaga. Saatekirja ja Eesti Tervisekassa kindlustuse olemasolul ei pea patsient teenuse eest maksma ega maksma ka visiiditasu.

Kindlustatuse ja/või saatekirja puudumisel võib patsient vastuvõtule pöörduda otse, makstes teenuste eest ise kehtiva Haigakassa hinnakirja alusel.

Kuni 45 minutilise konsultatsiooni hind on 50,17 € (Eesti Tervisekassa hinnakirja kood 7607). Sobib esmasel pöördumisel.

Kuni 60 minutilise psühhoteraapia hind on 71,93 € (hinnakirjakood 7601).

Teenuste loetelus on ka pereteraapia, mis võimaldab pöörduda mitmel pereliikmel korraga, kuni 60 minutilise seansi hind on 94,48 € (hinnakirjakood 7603).

Teenuste loetelus on ka psühholoogilised uuringud, mis võimaldavad hinnata patsiendil kognitiivse defitsiidi olemasolu (aitab eristada näiteks vanemas eas avalduva mäluhäire eakohasust dementsuse protsessist). Võimalik on hinnata patsiendi tunnetustegevuse protsesse, kui on kahtlus raskele psüühikahäirele (näiteks võib enne psühhoosi tekkimist olla patsiendil prodromaalperiood, kus testides on muutused juba olemas, kuigi psühhoos ei pruugi sümptomaatiliselt olla veel nähtav). Lisaks on võimalik hinnata intellektuaalset taset klassikalise IQ (intelligentsuse koefitsendi) tähenduses. Selliste testide hind on saatekirja puudumisel 232,98 € (hinnakirjakood 7616).

Teenuste loetelus on lisaks isiksuse ja emotsionaalse seisundi uuring. Kasutusel on erinevad metoodikad, mis aitavad hinnata näiteks pervasiivse häire jooni (mis on kaasasündinud arengulised autismispektri iseärasused). Aga ka üldist emotsionaalset seisundit ja/või isiksuse jooni, mis eristuvad normist ja sellisel juhul soodustavad meeleoluhäirete, ärevushäirete, käitumis- ja suhtehäirete jne avaldumist. Isiksuse uuringu hind saatekirja puudumisel on 236,15 € (hinnakirjakood 7615).

Saatekirjata psühholoogiliste uuringute puhul tuleks esmaselt pöörduda konsultatsioonile (hinnakirjakood 7607), et saaks hinnata testimise vajadust ja põhjendatust, kuna tegemist on kliiniliste uuringutega mitte argipsühholoogiliste testidega.

Pöördudes Läänemaa Haiglas vastuvõtva psühhiaatri, neuroloogi või taastusraviarsti poole, hindab psühholoogiliste uuringute vajadust arst ning väljastab vajadusel saatekirja. Perearst psühholoogiliste uuringute saatekirja anda ei saa.

Kõikidele teenustele saab registreerida Läänemaa Haigla registratuuris või kliinilise psühholoogi kabineti telefonil 5919 4490. Viisiiditasu kliinilisel psühholoogil ei ole. Vastuvõtt toimub Läänemaa Haigla Tervisekeskuse kabinetis 120.

Kontaktandmed

5919 4490

Moonika Bukotkin
registratuuris

Kliiniline psühholoog