Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Polikliiniku registratuur: registratuur[at]salmh.ee

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

Õendusabi osakond

SA Läänemaa Haigla õendusabi osakond asub haigla neljandal korrusel. Osakonnas on 40 voodikohta ühe-, kahe-, kolme- ja neljakohaliste palatitega. Osakonnas pakutakse järelravi, õendusabi ja hoolduse jätka- mise võimalust patsientidele, kelle tervislik seisund ei võimalda neil iseseisvalt toime tulla oma igapäevaeluga, kas kroonilisest haigusest tingitud funktsionaalsete häirete või puude tõttu.

Iseseisev statsionaarne õendusabi (edaspidi õendusabi) osutamine haiglas on teenus patsiendile, kellele terviseseisundist tulenevalt on eelnevalt tehtud vajalikud uuringud ning kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid vajab õendusabi. Õenduasabi teenusel ei ole võimalik teostada spetsiifilisi uuringuid, kuid jätkub eriarsti või perearsti poolt määratud ravi. Teenuse osutajaks on õed, toimingute tegemine ja nende vajaduse üle otsustamine on valdavalt õe pädevuses. Statsionaarse õendusabi meeskonda kuuluvad veel hooldajad, sotsiaaltöötaja, füsioterapeut ja arst konsultandina. Arst konsulteerib patsiente nende tervise- seisundi halvenemisel ja vastavalt vajadusele.

Pakutavad teenused:

 • aktiivravijärgne järelravi ja õendusabi;
 • õendusabi kroonilise haiguse ägenemisel ja onkoloogilisest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel;
 • inimese ettevalmistamine hooldusasutusse või koduhooldusele suunamiseks;
 • koduõendus.

Õendusabi vajaduse üle otsustab arst, kes väljastab patsiendile saatekirja õendusabi teenuse saamiseks. Saatekirjale peab olema kantud patsiendi diagnoos, lühike anamnees, tervislik seisund, kasutusel olevate ravimite manustamise skeem ja määratud õendusabi vajadus.

Õendusabiteenuse eest tasub Eesti Tervisekassa 85% ulatuses. Esimese 10 päeva eest on see 24.29 €/päev (omaosalus voodipäeva eest 15% ehk 21.79 € + voodipäevatasu 2.50 €). Edasi iga päeva eest 21.79 €. Arveldamine toimub kas sularahas või kaardimaksena. Õendusabi teenusel viibiva ravikindlustatud isiku omaosalus tasutakse ravilt lahkumise päeval. Õendusabi teenusele saabumise ja lahkumise päev loetakse üheks päevaks.

Õendusabiteenusel viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabi vajadusest.

Õendusabiteenusele tulles tuleb patsiendil kaasa võtta määratud abivahendid (nt kuuldeaparaat, ortoos, stoomihooldusvahendid jms).

Õendusabi järjekordadega tegeleb osakonna vastutav õde Marika Rohilaid (tel 5335 8271, marika.rohilaid[at]salmh.ee) ja sotsiaaltöötaja Tiina Rohi (tel 5750 1504, tiina.rohi[at]salmh.ee).

Üksuse kontakt- ja üldandmed

+372 472 5906
+372 472 5908
+372 5335 8271
+372 472 5900

E-R: 10.00-14.00
(EMO vastuvõtu kabinetis)

E-R: 14-20; L-P: 10-20
24.29 €/päev
21.79 €
Tatjana Panfilova
Marika Rohilaid
+372 5335 8271 (E-R 08-16)
Tiina Rohi
+372 5750 1504

Haiglasse tulles võtke kaasa:

 • originaalpakendis igapäevaselt tarvitatavad ravimid;
 • Teie käes olevad viimaste uurigute ja analüüside andmed;
 • sokid, sisejalatsid;
 • isiklikud hügieenitarbed: hambahari, meestel habemeajamisvahendid jne.
VäärtesemedHaiglasse kaasa võetud dokumendid, raha ja muud väärt- esemed võib anda hoiule osakonna šeifi. Hoiule andmata väärtesemete eest osakonna personal ei vastuta. Sigarette ja tuletikke ärge haiglasse kaasa võtke. Haigla ruumides on suitsetamine keelatud. Täpsemad infot haigla kodukorra kohta leiab allpool toodud haigla kodukorras ja patsiendi meelespeas.
Sotsiaaltöötaja Haiglas oleku ajal nõustab Teid sotsiaalhoolekandealastes küsimustes ning abistab dokumentide taotlemisel ja vormis- tamisel erinevates ametiasutustes haigla sotsiaaltöötaja Tiina Rohi.

Koduõendusteenus

SA Läänemaa Haigla pakub koduõendusteenust. Teenus on mõeldud ravi, õendusabi ja nõustamist vajavatele patsientidele, kes ei vaja ööpäevast haiglaravi ja hooldust, kuid kelle tervis ja toimetulek vajavad toetamist.

Samuti on teenus ettenähtud patsientidele, kes vajavad pärast haiglaravi ka ko- dus professionaalse tervishoiutöötaja toetust ja abi. Seda nii krooniliste haiguste korral, kui igapäevase toimetuleku vähenemisega vananedes. Koduõendusteenus võimaldab toimetulekuprobleemidega inimestel kauem viibida kodus.

Koduõendusteenuse raames tehakse näiteks:

 • haavaravi vajavatele patsientidele (sidumine, õmblusmaterjalide eemaldamine, plaastrite vahetus);
 • perifeerse veeni kanüleerimine, vereanalüüside võtmine;
 • ravimite manustamine (lihasesse, veeni, naha alla);
 • tilkinfusiooni tegemine;
 • vererõhu mõõtmine;
 • veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;
 • põie kateteriseerimine;
 • põie püsikateetri või epitüstostoomi vahetus,hooldus ja kusepõie loputus;
 • stoomi hooldus.

Koduõendusteenust osutatakse Eesti Tervisekassa lepingu alusel ja see on patsiendile tasuta (teenuse käigus kasutatavate ravimite, vahendite eest tasub patsient ise).

Täiendav info õendusjuhi Marju Lepmetsa käest telefonil +372 502 7832 või e-postiaadressilt marju.lepmets[at]salmh.ee

HoiatusmärkKoduõendus teenusele suunab pere- või eriarst saatekirjaga, kuhu on märgitud vajalik ravi ja selle pikkus.

Patsiendi meelespea

 • Soovituslik patsientide külastusaeg kell 14.00-20.00; puhkepäevadel ja riiklikel pühadel 10.00-20.00; intensiivravi osakonnas iga päev 17:30-18:30; muudel aegadel raviarsti või valveõe loal. Külastamine toimub ilma välisriieteta ja puhaste jalatsitega.
 • Öörahu algab kell 22.00.
 • Enamik protseduure, uuringuid ja konsultatsioone toimub enne lõunat. Palun viibige sel ajal osakonnas või palatis.
 • Osakonna koristamise algab hommikul 08.00.
 • Esimesel haiglapäeval algab toitlustamine õhtusöögiga kell 17.30.
 • Söögiajad:
  • 08.00 – hommikusöök
  • 12.00 – lõuna
  • 16.45 – õhtusöök
 • Haiglas viibides palun järgige isikliku hügieeni reegleid, hoidke korras oma palat, voodiümbrus ja kapp.
 • Pesu kuivatamine palatites ei ole lubatud.
 • Kergesti riknevaid toiduaineid hoida osakonna külmkapis suletavas pakendis, millele on märgitud Teie nimi, palati number ja toiduainete külmikusse asetamise kuupäev. Palatis toiduaineid hoida ei tohi. Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toitu.
 • Suhtuge lugupidavalt personali ja oma palatikaaslastesse.
 • Osakonnast lahkudes palun informeerige õde.
 • Kasutage haigla vara säästlikult ja heaperemehelikult. Enne koju minekut jätke kõik haiglast saadud esemed (pesu, kraadiklaas vms) palatisse või andke personali kätte.
 • Haiglasse kaasa võetud väärisesemete ja raha eest vastutab patsient ise.
 • Suhtuge lugupidavalt personali ja oma palatikaaslastesse.
 • Keelatud on suitsetamine (va selleks ettenähtud kohtades) ja alkoholi tarbimine haigla ruumides ning territooriumil.
 • Osakonnas olevas puhkeruumis on võimalik vaadata televiisorit (peale lõunat) ja võtta vastu oma külalisi (soovitavalt peale lõunat kuni kella 20.00).
 • Probleemide ja muredega võite alati pöörduda osakonna personali poole.