Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Polikliiniku registratuur: registratuur[at]salmh.ee

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

apr. 2

Aprillis toimub haiglas patsientide rahulolu-uuring

Aprillis toimub haiglas patsientide rahulolu-uuring

Läänemaa Haiglas on taas toimumas patsientide rahulolu uuring. Sel aastal palume tagasisidet ambulatoorsetel vastuvõttudel käivatelt patsientidelt ning erakorralise meditsiini osakonas (EMO) viibinud patsientidelt.

Uuring viiakse läbi nelja nädala jooksul: 02.04.2018–30.04.2018.

Küsitluses palume osaleda kõikidel neil ambulatoorsetel visiitidel käinud patsientidelt, kes aprillikuu jooksul meie haiglat külastavad. Küsitlusele vastamine on vabatahtlik ja anonüümne. Uuringu ankeete on võimalik saada nii EMO ooteruumist, vastuvõtukabinettidest kui ka registratuurist.

Loodame patsientidelt saada rohkelt tagasisidet. Uuringu tulemused on haiglale oluliseks sisendiks igapäevatöö tõhusaks ja sujuvaks korraldamiseks ning patsientidele ja töötajatele parima keskkonna loomiseks.