Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Polikliiniku registratuur: registratuur[at]salmh.ee

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

apr. 6

Stationaarsel ravil viibivate patsientide rahulolu-uuring

Stationaarsel ravil viibivate patsientide rahulolu-uuring

Läänemaa Haiglas toimub 01.-30. aprillini taas patsientide rahulolu-uuring, mis sel korral viiakse läbi statsionaarsetes raviosakondades.

Rahulolu-uuringu eesmärgiks on välja selgitada rahulolu raviteenustega Läänemaa haiglas. Küsitlus on anonüümne, st nimelisi arvamusi välja ei tooda ja andmeid kasutatakse vaid üldistatult.
Ankeedile vastamine on vabatahtlik. Postituskastid on aktiivravi ja õendusabi osakonnas. Tulemusi võrreldakse kõigi uuringus osalenud üldhaiglate lõikes.

Patsientidel palutakse hinnata haiglaravile pääsemist, asjaajamise selgust ja kiirust haiglasse vastuvõtul, haigla varustuse ja aparatuuri kaasaegsust; haiglapersonali oskusi, kättesaadavust ja üldist suhtumist. Samuti soovitakse uuringus teada, kas patsiendid on rahul teabega raviuuringute ja -protseduuride kohta ning selgitustega, kuidas ravilt saabudes kodus toime tulla. Uuring sisaldab ka küsimusi haigla olmelise külje kohta (palatid, ruumide puhtus, haiglatoit jms).

 Hea patsient, palume Teie osalust uuringu läbiviimisel eesmärgiga saada võimalikult palju tagasisidet meie haigla patsientide poolt. Küsitluse ankeete jagavad osakondade vastutavad õed.