Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Administratsioon: +372 472 5801

Infolaud: +372 472 5875

SA Läänemaa Haigla

Ambulatoorne ja statsionaarne ravi

Polikliinik

Ambulatoorsed vastuvõtud

Stasionaarne ravi

Statsioonaarse ja päevaravi osakond

Hooldekodu

Õendushoolduskeskus

Operatiivravi

Operatsioonid ja intensiivravi

Diagnostika

Diagnostikauuringud

Laboriuuringud

Analüüside labor

Kiirabi

Erakorraline abi

Füsioteraapia

Ravivõimlemine ja massaaž

Polikliiniku registratuuri ikoon

Eriarstide vastuvõtud

Erinevate spetsialistide juurde pöördumiseks on vajalik eelnev registreerimine. Registratuuri kaudu saate just Teile vajalikku teavet nii meie poolt pakutavate meditsiiniliste teenuste kohta kui ka eriarstide vastuvõtu aegadest. Küsige lisainformatsiooni ravi, hoolduse, taastusravi ja muude teenuste kohta.

Olete alati teretulnud meie tervishoiutöötajate vastuvõtule.

+372 472 5800

E, T, K, R: 08.00 – 16.00
N: 08.00 – 17.00
5 €

loe lähemalt

Haigla raviosakonnad

Läänemaa Haigla on üldhaigla, mille koos- seisu kuuluvad ambulatoorne eriarstiabi koos kiirabi ja erakorralise meditsiini osakonnaga. Lisaks veel statsionaarne intensiiv- ja aktiiv- raviosakond ning õendus-hoolduskeskus.

Haigla teenindab 27 000 elanikuga piirkonda ning annab tööd ligi 200 töötajale.

SA Läänemaa Haigla kollektiiv on Teie teenis- tuses 24 tundi ööpäevas nii täna kui homme.

loe lähemalt

Haigla med.-personali ikoon

Meditsiini-personal

Haiglas töötab: 25 arsti; 73 õendustöötajat ja 45 hooldajat.

Pakume oma tegevusloa piires elanikkonnale terviseedendus-, ennetus- ja raviteenust.

Andke meile teada oma muredest ja vajadus- test, et saaksime Teile pakkuda patsiendi- keskset kvaliteetset ravi ja oskusi oma hai- gusega toimetulekuks.

Haigla peaarst Tõnis Siir

Meil on aastate pikkused traditsioonid tervis- hoiuasutusena. Töötajad omavad pikaajalisi kogemusi ja on asjatundlikud omal erialal.

loe lähemalt

Tagasiside meie haigla patsientidelt:

Avaldan tänu Läänemaa Haigla I osakonna kollektiivile ning eriti arstidele dr Sonnenbergile, dr Panfilovale ja vanemõde Stüfile hea suhtumise ja hoolitsuse eest Aleksander Junolaineni põetamisel.
Lesk (AJALEHT LÄÄNE ELU, 11.DETSEMBRIL 2012)
Tänan Läänemaa haiglat, head ja südamlikku dr Sirje Saukast, kirurg dr Baumi ning kõiki kirurgia osakonna arste, õdesid ja hooldajaid hea ravi ja sõbraliku hoolduse eest.
Karl-Helmut Voorel (ajaleht Lääne Elu, 9. veebruar 2012)
Soovin hea meelega öelda suur tänu kogu haigla personalile: korista- jatele, kokkadele, hooldajatele, meditsiiniõdedele ja arstidele... Õdedel oli alati naerunägu, et andestage, aga me teen teile natuke haiget süstiga. Kokkadel iga päev ja neli korda päevas värsked, uued maitsvad road... Mis on see 1,60 €, mis me maksame ööpäeva eest haiglas? Mis maksvad ravimid, need uuringud, meie söök, hooldus, vesi ja elekter?
LINDA GLÜCK, (Lääne Elu, 20. november 2012)
Tundsin, et pean kuidagi tänama neid tublisid ja hoolivaid inimesi, kes minu lamajahaige isaga tegelevad ja tema eest hoolitsevad... Erilist tänu tahaks öelda hooldaja Kaja Laherannale... Temasuguseid hooldajaid võik olla rohkem, kellest on tunda, et ta teeb oma tööd hingega...
Tänulik I. A. (ajaleht Lääne Elu, 23. veebruaril 2012)
Me ei saa teha ilmas suuri asju, aga me saame teha väikesi asju suure armastusega! Südamlik tänu Läänemaa Haigla personalile ja eriline tänu De la Gardie lossi hooldajatele, kes teevad oma tööd suure armastuse ja pühendumusega. Täname selle asendamatu toe ja hoolitsuse eest, mida te jagasite meie armsale emale tema viimastel elukuudel!
Eha Grossev ja Tiiu Lagemaa (AJALEHT LÄÄNE ELU, 21.VEEBRUARIL 2013)
Tänan Läänemaa haigla arsti dr Tõnis Siiri ja kõiki kirurgia osakonna õdesid ning hooldajaid hea ravi ja köögipersonali haigele sobiva toidu eest.
Juta Halliste (ajaleht Lääne Elu, 9. veebruar 2012)

Teenuste hinnamuutused

HoiatusmärkAlates 01.02.2013 muutusid järgmiste teenuste hinnad:

  • Ambulatoorne eriarsti visiiditasu 5 €
  • Voodipäevatasu 2.50 €