Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Administratsioon (8.30–16.30): +372 472 5801

Infolaud (8.30–16.30): +372 472 5801

SA Läänemaa Haigla

Ambulatoorne ja statsionaarne ravi

Polikliinik

Ambulatoorsed vastuvõtud

Statsionaarne ravi

Statsioonaarse ja päevaravi osakond

Hooldekodu

Õendushoolduskeskus

Operatiivravi

Operatsioonid ja intensiivravi

Diagnostika

Diagnostikauuringud

Laboriuuringud

Analüüside labor

Kiirabi

Erakorraline abi

Füsioteraapia

Ravivõimlemine ja massaaž

Polikliiniku registratuuri ikoon

Eriarstide vastuvõtud

Erinevate spetsialistide juurde pöördumiseks on vajalik eelnev registreerimine. Registratuuri kaudu saate just Teile vajalikku teavet nii meie poolt pakutavate meditsiiniliste teenuste kohta kui ka eriarstide vastuvõtu aegadest. Küsige lisainformatsiooni ravi, hoolduse, taastusravi ja muude teenuste kohta.

Olete alati teretulnud meie tervishoiutöötajate vastuvõtule.

+372 472 5800

E, T, K, R: 08.00 – 16.00
N: 08.00 – 17.00
5 €

loe lähemalt

Haigla raviosakonnad

Läänemaa Haigla on üldhaigla, mille koos- seisu kuuluvad ambulatoorne eriarstiabi koos kiirabi ja erakorralise meditsiini osakonnaga. Lisaks veel statsionaarne intensiiv- ja aktiiv- raviosakond ning õendus-hoolduskeskus.

Haigla teenindab 27 000 elanikuga piirkonda ning annab tööd ligi 200 töötajale.

SA Läänemaa Haigla kollektiiv on Teie teenis- tuses 24 tundi ööpäevas nii täna kui homme.

loe lähemalt

Haigla med.-personali ikoon

Meditsiini-personal

Haiglas töötab: 21 arsti; 61 õendustöötajat ja 49 põetustöötajat.

Pakume oma tegevusloa piires elanikkonnale terviseedendus-, ennetus- ja raviteenust.

Andke meile teada oma muredest ja vajadus- test, et saaksime Teile pakkuda patsiendi- keskset kvaliteetset ravi ja oskusi oma hai- gusega toimetulekuks.

Haigla peaarst Tõnis Siir

Meil on aastate pikkused traditsioonid tervis- hoiuasutusena. Töötajad omavad pikaajalisi kogemusi ja on asjatundlikud omal erialal.

loe lähemalt

Tagasiside meie haigla patsientidelt:

Soovin hea meelega öelda suur tänu kogu haigla personalile: korista- jatele, kokkadele, hooldajatele, meditsiiniõdedele ja arstidele… Õdedel oli alati naerunägu, et andestage, aga me teen teile natuke haiget süstiga. Kokkadel iga päev ja neli korda päevas värsked, uued maitsvad road… Mis on see 1,60 €, mis me maksame ööpäeva eest haiglas? Mis maksvad ravimid, need uuringud, meie söök, hooldus, vesi ja elekter?
LINDA GLÜCK, (Lääne Elu, 20. november 2012)

Me ei saa teha ilmas suuri asju, aga me saame teha väikesi asju suure armastusega! Südamlik tänu Läänemaa Haigla personalile ja eriline tänu De la Gardie lossi hooldajatele, kes teevad oma tööd suure armastuse ja pühendumusega. Täname selle asendamatu toe ja hoolitsuse eest, mida te jagasite meie armsale emale tema viimastel elukuudel!
Eha Grossev ja Tiiu Lagemaa (AJALEHT LÄÄNE ELU, 21.VEEBRUARIL 2013)

Soovin tänada meeldiva koostöö eest EMO õde Diana Preesi. Diana on alati abivalmis, väga meeldiva käitumisega, kohusetundlik ja kogenud töötaja. Aitähh Dianale!
Marge Kiirend

Tänan Läänemaa haiglat, head ja südamlikku dr Sirje Saukast, kirurg dr Baumi ning kõiki kirurgia osakonna arste, õdesid ja hooldajaid hea ravi ja sõbraliku hoolduse eest.
Karl-Helmut Voorel (ajaleht Lääne Elu, 9. veebruar 2012)

Tahan öelda tänusõnad hooldaja Triin Tulvikule – puhtinimliku tähelepanu eest, mis läks tema töö raamest täiesti välja, aga tegi mulle kui patsiendile palju rõõmu. Ta on see töötaja, kes saab aru, et haigel on vaja head mitte ainult kehale, vaid ka hingele – filmis mobiiliga ja saatis minu palvel meili peale lõigukese haigla tagasihoidlikust jõulupeost patsientidele. Meeldiv mälestus Haapsalu haiglast varjutab valu, mis ei tahtnud kohe üle minna.
Tahaks, et teda tunnustataks!
Angelika Kroonmaa (jaanuar, 2017)

Tahan südamest tänada ja kiita Läänemaa Haigla inimesi, dr. Tiiu Heina ja dr. Sirje Saukast, aktiivravi osakonna õdesid, kõiki uurijaid (alates röntgenist kuni ct-ni) teie põhjaliku töö, sõbraliku ja toetava suhtumise eest! Jõudu ja jaksu!
Tiina Kütt

Sooviksin tänada Teie töökat ja väsimatuid haigla personali. Erilised tänud doktoritele Sirje Saukas ja Kaja Pärtma!!! Väga tublid raviarstid. Soovime Teile ikka sama töökust ja jaksu edaspidiseks, sest pealinna haiglad jäävad küll Teile alla. Veelkord tervist ja jõudu edaspidiseks!!
Soovivad tervise tagasi saanud, Margit-Maie Mägi ja Endel Suits.

Viibisin lapsega haigla EMO-s. Sain sealt abi oma pojale ja need positiivsed emotsioonid, mis mulle kui lapsevanemale osaks said on ülevad. Tahan väga tänada õde MARJUT ja ka õde Ingerit. Nad on lihtsalt suurepärased töötajad ja palun väärtustada ning hinnata nende panust haiglatöösse. Nii positiivseid ja särasilmseid abistajaid täpselt meie halli hargipäeva vaja ongi. Jõudu ja jaksu edaspidiseks. Aitäh.
Jaanika Kattel (detsember, 2016)

Tänan Läänemaa haigla arsti dr Tõnis Siiri ja kõiki kirurgia osakonna õdesid ning hooldajaid hea ravi ja köögipersonali haigele sobiva toidu eest.
Juta Halliste (ajaleht Lääne Elu, 9. veebruar 2012)

Avaldan tänu Läänemaa Haigla I osakonna kollektiivile ning eriti arstidele dr Sonnenbergile, dr Panfilovale ja vanemõde Stüfile hea suhtumise ja hoolitsuse eest Aleksander Junolaineni põetamisel.
Lesk (AJALEHT LÄÄNE ELU, 11.DETSEMBRIL 2012)

Täname kõiki Haapsalu haigla arste, õdesid, hooldajaid jt töötajaid, kes ravisid, aitasid, hooldasid ja hoolisid meie abikaasat, isa, vanaisa ja vanavanaisa tema elutee lõpul.

Edu Teile kõigile töös ja elus!

tütar Maie Vokk

Tundsin, et pean kuidagi tänama neid tublisid ja hoolivaid inimesi, kes minu lamajahaige isaga tegelevad ja tema eest hoolitsevad… Erilist tänu tahaks öelda hooldaja Kaja Laherannale… Temasuguseid hooldajaid võik olla rohkem, kellest on tunda, et ta teeb oma tööd hingega…
Tänulik I. A. (ajaleht Lääne Elu, 23. veebruaril 2012)

Tahaksin tunnustada proua Ljubov Smirnovat, kes polikliiniku keldrikorrusel vereanalüüse võtab.
Asi on selles, et mul on sünnipäraselt viletsad veenid, aga oma tervisliku seisukorra tõttu on minult elu jooksul vist küll sadu kordi verd võetud, viimasel ajal rohkem PERH-is, kus minu meelest on väga kogenud verevõtjad. Aga ikkagi pole ma kunagi pääsenud ilma, et mu käsivarre sisekülg (või peaksin ütlema küünarnukiõnnal) potisiniseks läheks. Aga proua Ljubov Smirnova sai sellega hakkama, vaatamata sellele, et verd tuli võtta päris palju. Ta sai soonele esimese korraga pihta (mida pole minu puhul vist mitte kunagi juhtunud), hoiatas küll, et võib valus olla, aga ei olnud. Ma lihtsalt ei uskunud oma silmi, vaadates, kui hästi ta oma tööd teha oskab.
Tahaksin talle soovida pikka tööiga ja otse loomulikult head pühadeootust! Olgu tema aastalõpp kaunis ja ümbritsegu teda ikka soojad inimesed!

Tänulik patsient

Ene PajulaViimased uudised

 • Haiglas avati renoveeritud EMO osakond

  Teisipäeval, 11. aprillil, toimus Läänemaa Haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) renoveeritud ruumide pidulik avamine. Erakorralise meditsiini osakonna ruumid on peale renoveerimist patsiendisõbralikumad. Ootealal on videovalve, mis annab patsientidele kindluse, et tema tulekut on märgatud. Investeeringu tulemusel paraneb oluliselt ka osakonna töö funktsionaalsus. Osakond on ruumikam, tänapäevasem, mis tähendab patsientidele kiiremat, mugavamat ja paremat abi.

  Loe tervet uudist

 • Stationaarsel ravil viibivate patsientide rahulolu-uuring
  Stationaarsel ravil viibivate patsientide rahulolu-uuring
  Läänemaa Haiglas toimub 01.-30. aprillini taas patsientide rahulolu-uuring, mis sel korral viiakse läbi statsionaarsetes raviosakondades. Rahulolu-uuringu eesmärgiks on välja selgitada rahulolu raviteenustega Läänemaa haiglas. Küsitlus on anonüümne, st nimelisi arvamusi välja ei tooda ja andmeid kasutatakse vaid üldistatult. Ankeedile vastamine on vabatahtlik. Postituskastid on aktiivravi ja õendusabi osakonnas. Tulemusi võrreldakse kõigi uuringus osalenud üldhaiglate lõikes. Patsientidel […]

  Loe tervet uudist