Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

sept. 16

Eriarstiabi kaugvastuvõtu tagasiside

Vastuvõtt telefoni, video või veebivestluse teel ehk kaugvastuvõtt on eriolukorra tõttu olnud kasutusel 2020. aasta märtsist. Täname kõiki, kes on oma kaugvastuvõtu kogemust seni jaganud. Nüüd palume tagasisidet patsientidelt, kes on alates 1. septembrist 2020 käinud eriarsti, õe või ämmaemanda kaugvastuvõtul. Käesolev küsimustik ei puuduta esmatasandi arstiabi ehk kaugsuhtlust perearsti või -õega. Teie tagasiside on […]

juuli 1

Läänemaa haiglas alustas tööd uus juhataja

Tänasest alustas tööd Läänemaa haigla uus juhataja Edvard Garder, kelle eesmärk on teha Läänemaa haiglast tugev maakonnahaigla. Garder pidi Läänemaa haiglat juhtima asuma juba 1. aprillist, kuid koroonaviiruse tõttu lükkus see kolm kuud edasi. Garderi sõnul andis see sisseelamisaja – ta käis Läänemaa haigla koosolekutel ja oli valvetes. Nii ei olnud esimesel ametlikul tööpäeval enam […]

jaan. 13

Geeniproovide kogumine Läänemaa Haiglas on lõppenud

Geeniproovide laiem kogumine riikliku rahastuse toel on selleks korraks lõppenud. Suur tänu kõikidele Eesti inimestele, kes on liitunud Geenivaramuga! Geenivaramu keskendub nüüd taas eelkõige teadustööle. Praegune andmebaas (üle 200 000 osaleja) võimaldab teha kõrgetasemelisi uuringuid, mille tulemusi saab edaspidi suunata kasutamiseks meie kõigi tervise huvides. Juba käesoleval ajal on riigi poolt algatatud arendustegevused, et töötada […]

apr. 1

Stationaarsel ravil viibivate patsientide rahulolu-uuring 2019

Läänemaa Haiglas toimub 01.-30. aprillini 2019 taas patsientide rahulolu-uuring, mis sel korral viiakse läbi statsionaarsetes raviosakondades. Rahulolu-uuringu eesmärgiks on välja selgitada rahulolu raviteenustega Läänemaa haiglas. Küsitlus on anonüümne, st nimelisi arvamusi välja ei tooda ja andmeid kasutatakse vaid üldistatult. Ankeedile vastamine on vabatahtlik. Postituskastid on aktiivravi ja õendusabi osakonnas. Tulemusi võrreldakse kõigi uuringus osalenud üldhaiglate lõikes. […]