Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Polikliiniku registratuur: registratuur[at]salmh.ee

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

jaan. 13

Geeniproovide kogumine Läänemaa Haiglas on lõppenud

Geeniproovide laiem kogumine riikliku rahastuse toel on selleks korraks lõppenud. Suur tänu kõikidele Eesti inimestele, kes on liitunud Geenivaramuga! Geenivaramu keskendub nüüd taas eelkõige teadustööle. Praegune andmebaas (üle 200 000 osaleja) võimaldab teha kõrgetasemelisi uuringuid, mille tulemusi saab edaspidi suunata kasutamiseks meie kõigi tervise huvides. Juba käesoleval ajal on riigi poolt algatatud arendustegevused, et töötada […]

apr. 1

Stationaarsel ravil viibivate patsientide rahulolu-uuring 2019

Läänemaa Haiglas toimub 01.-30. aprillini 2019 taas patsientide rahulolu-uuring, mis sel korral viiakse läbi statsionaarsetes raviosakondades. Rahulolu-uuringu eesmärgiks on välja selgitada rahulolu raviteenustega Läänemaa haiglas. Küsitlus on anonüümne, st nimelisi arvamusi välja ei tooda ja andmeid kasutatakse vaid üldistatult. Ankeedile vastamine on vabatahtlik. Postituskastid on aktiivravi ja õendusabi osakonnas. Tulemusi võrreldakse kõigi uuringus osalenud üldhaiglate lõikes. […]

märts 13

Läänemaa Haigla 40

Tähistamaks Haapsalu haigemaja avamise 40. aastapäeva, ootab Läänemaa haigla fotosid ja mälestusi, et talletada haigla ajalugu. Haapsalu uus haigemaja avati pidulikult 5. novembril 1979 kell 15. Läänemaa haigla ravijuhi Kai Tennisbergi sõnul kellaaeg teada, sest kutse haigla avamisele on säilinud. Sel sügisel kavandab aga Läänemaa haigla juubeliks näitust haigla ajaloost. „Tahame ürituse ajaks teha suure […]

juuni 11

Alates 12. juunist saab Läänemaa Haiglas hakata geenidoonoriks

2018. aastal kogutakse Geenivaramusse 100 000 uue geenidoonori andmed. Geenidoonoriks saamiseks on vaja: Läänemaa Haigla polikliinikus saab vereproovi anda kabinetis nr 210 järgmistel aegadel: Eelnevalt aega broneerima ei pea. Soovitav on olla 4 tundi söömata. Enne vere loovutamist on vaja allkirjastada nõusoleku vorm arvutis või mobiilis. Geenidoonoriks võivad saada kõik eestimaalased, kes on vähemalt 18 […]